Noul regulament F-Gaz (UE) N°517/2014 este pus în aplicare în toate ţările Comunităţii Europene cu data de 1 ianuarie 2015. Acesta înlocuiește vechiul regulament (CE) N°842/2006. La fel ca toate regulamentele europene, este de aplicare directă în toate statele membre. Fără a intra în detalii de ansamblu ale acestei reglementări, o să ne concentrăm pe partea relaţionată cu izolarea agenţilor frigorifici. Pentru a înţelege aceste reglementări, este necesar a cunoaşte că aceasta nu se bazează pe volumul de agent frigorific conţinut într-o instalaţie frigorifică ci de volumul de echivalent CO 2. Toţi agenţii frigorifici au un echivalent CO2 denumit GWP (Global Warming Potential).
 

CARE SUNT INSTALAŢIILE RELAŢIONATE CU ACEASTĂ DESCRIERE ?

Instalaţiile frigorifice comerciale şi industriale fac parte din descrierea articolului 4.2 de la a) la d) de la noua F-gaz, şi se referă la toate echipamentele fixe de refrigerare, de climatizare, de pompe de căldură şi de protecţie împotriva incendiilor.

PENTRU CE SUNT CONTROALELE DE ETANŞEITATE ?

Frecvenţa controalelor de etanşeitate este definită prin articolul 4 de la noua F-gaz în funcţie de tonele de echivalent CO2 conţinute în instalaţia frigorifică.

 

VOLUM DE ECHIVALENT CO2 VOLUM DE ECHIVALENT CO2 FRECVENŢĂ CONTROALE OBLIGAŢII
      Obligaţie de a instala un detector de fugă (articolul 5)
între şi A disminui frecvenţe între 2 posibile În legătură cu articolul 4.2 a) la d)
> = 5 tone de echivalent CO2 < 50 tone de echivalent CO2 1 ori /an Nu
> = 50 tone de echivalent CO2 < 500 tone de echivalent CO2 2 ori /an Nu
> = 500 tone de echivalent CO2   4 ori /an Da

 

CUM SE CALCULEAZĂ ECHIVALENTUL CO2 DIN ECHIPAMENT ?

Este de ajuns a cunoaşte tipul de agent frigorific din instalaţia cu GWP şi de asemenea volumul său. Calculul este simplu, este de ajuns cu a multiplica volumul de agent frigorific cu GWP-ul său pentru a găsi echivalentul său de CO2 în kg.
Exemplu : 128 kg de R404A cu un GWP de 3922 > 128 kg* 3922 = 502 016 kg sau aproximativ 500 tone de echivalent CO 2.

CUM SE REALIZEAZĂ CONTROALELE DE ETANŞEITATE ?

Reglementarea (UE) N°517/2014 precum şi vechea reglementare (CE) N°842/2006 nu define metodologiile pentru a realiza controale de etanşeitate, acestea sunt descrise într-un alt regulament European N°1516/2007. Acest regulament nu a fost abrogat de către noua F-Gaz (articolul 26) şi continuă să definească metoda de control de etanşeitate.

 

EXISTĂ DOUĂ FAMILII DE METODOLOGII PENTRU A REALIZA UN CONTROL DE ETANŞEITATE

Metoda de măsură directă (articolul 6) consistând aceasta în :
a) Căutaţi o fugă pe toţi compuşii instalaţiei frigorifice de formă manuală cu ajutorul unui detector de gaz (Metoda cea mai utilizată până în prezent).
b) Căutaţi o fugă cu ajutorul unui detector UV după ce aţi introdus un lichid în instalaţie.
c) Căutaţi o fugă punând o soluţie spumantă în toate punctele instalaţiei.

 


Metodele a) la c) impun examinarea întregii instalaţii ceea ce solicită enorm de timp, şi inclusiv pentru a vida vitrinele.


Metoda de măsură indirectă (articolul 7) consiste de :


• Analiza de un ansamblu de parametri (presiune - temperatură - curent - nivelele lichid - etc.) care permit a determina dacă instalaţia nu mai este etanşă.


Este această metodă de măsură indirectă cea care DNI-ul utilizează de formă automatică pentru a realiza controalele de etanşeitate.

OBLIGAŢII REGULAMENTARE

CÂND ESTE POSIBIL DE A REDUCE FRECVENŢELE DE CONTROALE DE ETANŞEITATE ?
Frecvenţele sunt scrise în articolul 4 de la F-Gaz (a se vedea tabla 1) dar acestea pot fi reduse la jumătate dacă un detector este instalat.

ATENŢIE : Detectorul de ambient instalat în sala de maşini permite a reduce la jumătate frecvenţele doar în sala de maşini şi doar dacă acesta este conținut.
DNI-ul ca detector de fugă permite a reduce la jumătate controalele de etanşeitate pe toată instalaţia deoarece are supravegheată toată instalaţia, dar doar dacă controlul continuă să fie realizată printr-una dintre metodele de măsură directe.
Sau, cum DNI-ul este instalat, controlul de etanşeitate este de asemenea realizat de către DNI prin metoda de măsură indirectă, şi ar fi păcat să pierdeți!

Cu DNI-ul, investigaţiile manuale pentru a realiza controale de etanşeitate nu mai sunt necesare.

ATENŢIE : când DNI-ul detectează o fugă, este obligatoriu a merge să o căutaţi (articolul 3.3 a se vedea mai jos)

CINE ESTE OBLIGAT DE A INSTALA UN DETECTOR DE FUGĂ ?
Noua reglementare F-Gaz (UE) N°517/2014 impune în articolul 5.1 de a instala un detector de fugă pentru toate instalaţiile ce conţin mai mult de 500 de tone în echivalent CO2 (fiind mai mult de 128 kg de R404A de exemplu) ce permite să alerteze în caz de fugă operatorul sau societatea ce asigură întreținerea.

ATENŢIE : În cazul instalaţiilor multipost de tip GMS de exemplu, un detector de ambient nu răspunde la această obligaţie deoarece nu poate detecta o fugă se situează în exteriorul sălii de maşini.

DNI-ul răspunde de asemenea la această obligaţie regulamentară.

CÂND TREBUIE CĂUTATĂ O FUGĂ ?
F-Gaz indică acest lucru în articolul 3.3 “În timp ce o fugă de gaz de efect de seră este detectat, operatorul trebuie să se asigure că echipamentul este reparat cât mai curând posibil.“

Fiecare țară trebuie să aibă definite propriile timpuri!