Matelex garantează DNI-ul, cartea de măsură, captatoarele şi de asemenea modulurile complementare pe timp de un an după punerea în serviciu. Garanţia se limitează la reparat sau schimbat, mâna de lucru rămânând pe contul clientului instalator. Materialul este trimis la Matelex pe contul clientului, Matelex răspunde de trimiterea înapoi a DNI-ului. Data îniţială a garanţiei este acea înscrisă în fişierul de configurare a DNI-ului care este înscrisă la prima punere sub tensiune (acea dată nu poate fi eliminată sau modificată).

EXTENSIUNE DE GARANŢIE :


+ 1 an
Dacă DNI-ul este conectat la Sentinelle în luna următoare la punere în serviciu, garanţia este prelungită pe timp de un an.

+ 3 ani
După doi ani de conectare la Sentinelle, anumite opţiuni din Sentinelle devin de plată prin abonament. Abonamentul dă dreptul la o extensiune de garanţie pe timp de 3 ani suplimentari, de asemenea la punere la zi a programului DNI-ului de formă automatică prin Sentinelle şi alte lucruri. Dacă acest abonament nu este luat, accesul la Sentinelle rămâne gratuit de-a lungul vieţii, cu consultanţă asupra curbelor de fluide, trimitere de e-mails de alarmă, gestiunea de alarme şi accesul la ansamblul de evenimente. A se vedea tabla adjunctă.