CONFIGURARE DNI-UL DNI-UL Compact INFORMAŢII
Carte măsură + DNI-UL   Versiune bi-bloc
Carte măsură integrate în DNI   Versiune monobloc
Ecran tactil    
Priză USB    
Captator Înaltă Presiune 4-20 mA 0 la 30 bar Doar pentru CFC-HCFC-HFC
Sonde PT100 intrare lichid  
Sonde PT100 ieşire lichid  
Sonde exterioare radio Începând cu 2016 (ne consultaţi)
Alimentare 220V    
Alimentare 12 Volt   Nu este inclus
Multe limbi   Franceză-Engleză-Germană-Italiană-Spaniolă-
Portugheză-Olandeză-Română-Poloneză
       
COMUNICARE      
Ethernet   Priză RJ45 pentru comunicare securizate
cu Sentinelle
Wifi Pentru Comunicare securizate cu Sentinelle
Bluetooth Pentru dialog cu tablete- Smartphone pentru
configurare etc. (în 2016)
       
EXTENSIUNE POSIBILĂ      
Regulator Înaltă Presiune Flotantă Pe Modul HPF
Măsură de energie Pe Modul energetic
Debitmetru ultrasunet Disponibil începând cu 2016
       
GESTIUNE DE ALARME      
Prin contact De obicei deschis sau de obicei închis
Prin trimitere de e-mail Dacă este conectat la Sentinelle
Compatibil cu Sentinelle