Biblioteca de fluide integrate în DNI permite a răspunde la toate instalaţiile, de la cele mai vechi până la cele mai recente. Aceasta comprende CFC, în eventualitatea în care mai rămân, de HCFC şi HFC de asemenea HFO pentru cele mai recente fără a uita fluidele naturale NH3 - CO2.

Avem de asemenea peste 70 de fluide în DNI.
Este de asemenea posibil de a crea propriile D-voastră fluide directe după DNI începând cu fluide pure şi amestecuri cunoscute, şi acestea, până la 6 amestecuri maximum în % de la masă. DNI-ul nu se limitează la calculul relaţiei presiune > temperatură.
Puterea DNI-ului permite de a calcula în timp real toate punctele ciclului termodinamic măsurat în fază lichidă sau vapor (în funcţie de captatorii instalaţi).

Puteţi de asemenea citi pe un tablou al DNI- ului : densităţile - Volume de masă - Entalpii - Entropii - Viteză sunet, etc. în timp real. Cum aţi înţeles, toate aceste date sunt de asemenea arhivate la fiecare 2 - 3 secunde şi trimise la Sentinelle pentru analiză şi trasarea rutei de curbe.

În timp real, DNI-ul calculează şi afişează de asemenea concentraţia în % de gaz în lichid în cazul de gaz bliţ în rezervor sau lichid în gaz la aspirare din compresor.

Ansamblul de calcule este foarte util pentru a realiza balanţuri energetice.