DNI może zostać wyposażony w opracowany przez Matelex moduł zmiennego HP. Moduł ten pojawia się w związku ze zmianą w istniejących regulacjach prawnych.

Moduł zmiennego HP zawiera :

  • 4 wyjścia przekaźnikowe z możliwością rozszerzenia do 12 za pomocą modułów z 4 przekaźnikami każdy
  • 1 wyjście dla przekaźnika ze stykami przełącznymi do funkcji automatycznie włączony / backup
  • 1 wyjście 4-20mA dla regulatora prędkości
  • 1 wyjście 0-10 Volt dla silnika elektrycznego (EC)
  • 6 wejść stanu kompresorów
  • 1 wejście stanu modułu (Wł./Wył.)
  • 1 wejście trybu nocnego (cichego)
  • 1 wejście 4-20mA – powrót regulatora prędkosci
  • 1 wejście RS485 Modus do komunikacji z systemem zarządzania budynkiem/instalacją
  • 1 dodatkowa szyna do komunikacji z DNI

 

CO TO ZNACZY, ŻE ZMIENNE HP AUTOMATYCZNIE DOSTOSOWUJE SIĘ DO ZUŻYCIA ENERGII ?

Klasyczne zmienne HP podlega zasadzie regulacji wartości wysokiego ciśnienia (HP) przede wszystkim w zależności od temperatury otoczenia. Matelex, dzięki urządzeniu DNI i jego mocy obliczeniowej, idzie o krok dalej w tym zarządzaniu. Regulacja modułu zmiennego HP dostosowuje się do rzeczywistego zużycia energii mierzonego dzięki modułowi energetycznemu. Regulacja ta będzie dokonywać szybkich prób przekroczenia tej klasycznej zasady i sprawdzać czy to przekroczenie jest energetycznie korzystne. W ten sposób algorytm będzie dynamicznie dostosowywał swój sposób regulacji.*


* Dostępne z początkiem roku 2016 dla tego rodzaju regulacji

Zainstalowanie modułu zmiennego HP uprawnia we Francji do ubiegania się o CEE (Certificat d’Économies d’Énergie – Certyfikat Oszczędności Energetycznej), dzięki któremu można otrzymać zniżkę na opłaty za zużytą energię elektryczną.