Moduł energetyczny pozwala mierzyć moc do 3 silników trójfazowych na moduł.

Moduł energetyczny zawiera:

  • 3 x 3 wejścia na transformatory
  • 3 wejścia na zasilanie 400V
  • 1 wejście dla czujnika temperatury PT100
  • 1 wejście dla czunika LP 4-20mA
  • 1 wejście RS485 Modus do komunikacji z systemem zarządzania budynkiem/instalacją
  • 1 moduł zworek adresowych
  • 1 dodatkowa szyna do komunikacji z DNI

 

Konfiguracji modułu dokonuje się z ekranu DNI. Istnieje możliwość zainstalowania wielu modułów, np. w celu mierzenia mocy zużywanej przez 5 kompresorów i wentylatory skraplacza. Preferujemy tę metodę od przybliżonych równań wielomianowych obliczających moc kompresorów, gdyż nie pozwalają one wziąć pod uwagę wahań mocy spowodowanych przez odciążenie cylindrów lub przez regulator prędkości, ani instalacji z kompresorami śrubowymi. Dzięki modułowi energetycznemu możemy wziąć pod uwagę zużycie dla wentylatorów skraplacza, jak również zużycie mocy dla pomp w systemach pośrednich. Czujnik LP 4-20 mA wraz z czujnikiem temperatury PT100 pozwala mierzyć przegrzanie w kompresorach i obliczać entalpię podczas zasysania. Tak, zgadza się – teraz wystarczy tylko podłączyć przepływomierz ultradźwiękowy, aby poznać natężenie przepływu w instalacji, a DNI natychmiast obliczy moc chłodniczą oraz rzeczywisty współczynnik wydajności chłodniczej. Wszystkie te wartości są widoczne w tabeli na ekranie DNI, na którym możemy przełączać się z odczytu mocy czynnej na odczyt mocy biernej lub pozornej. Dzięki Sentinelle istnieje możliwość wykonania wykresu mocy (pobranych/chłodniczych) z uwzględnieniem temperatury na zewnątrz, zawierającego rzeczywisty współczynnik wydajności chłodniczej.

MODERNIZACJA: :
Przed dokonaniem jakiejkolwiek modernizacji (lub zmiany) można zainstalować DNI z jednym lub dwoma modułami energetycznymi i przepływomierzem, aby móc w ten sposób zapisać w pamięci urządzenia dane dotyczące mocy i współczynnika wydajności chłodniczej. Dzięki tym danym, po modernizacji łatwo będzie za pomocą Sentinelle porównać współczynnik wydajności chłodniczej obu płynów. Możemy również wykonać np. wykres współczynnika wydajności chłodniczej dla wartości temperatury otoczenia między 15 a 20°C dla obu czynników.

 

* Moduł dostępny na początku 2016 r.

Zainstalowanie urządzenia DNI umożliwia MIERZENIE, NADZOROWANIE i REDUKOWANIE emisji bezpośrednich (wycieków) i pośrednich (poprzez zmniejszenie zużycia energii).