Matelex udziela gwarancji na urządzenie DNI, jego miernik i czujniki oraz moduły dodatkowe przez jeden rok po uruchomieniu urządzenia. Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę urządzenia. Koszt wszelkich innych prac spoczywa na kliencie. Koszty wysyłki sprzętu do Matelexu ponosi klient. Matelex pokrywa koszty odesłania sprzętu z powrotem do klienta. Data rozpoczęcia gwarancji to data zapisana w pliku konfiguracyjnym DNI w momencie pierwszego uruchomienia urządzenia (niemożliwa jest modyfikacja lub usunięcie daty uruchomienia).

 

PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI:

+ 1 rok
Jeśli połączenie urządzenia DNI z serwerem Sentinelle zostanie zrealizowane w ciągu pierwszego miesiąca od uruchomienia, gwarancja zostanie przedłużona o dodatkowy rok.

+ 3 lata
Po dwóch latach korzystania z połączenia z Sentinelle niektóre opcje na stronie Sentinelle stają się dostępne za dodatkową opłatą abonamentową. Abonament daje prawo do przedłużenia gwarancji na kolejne 3 lata, do automatycznej aktualizacji oprogramowania urządzenia DNI poprzez stronę Sentinelle oraz do wielu innych dodatkowych opcji. W przypadku nieskorzystania z tej możliwości, użytkownicy nadal mają dożywotni dostęp do Sentinelle, łącznie z wykresami dot. czynników, wysyłaniem e-maili w razie alarmu i ogólnym dostępem do różnych opcji. Szczegółowe informacje w tabelce znajdującej się na dalszych stronach dokumentu.