Na dzień dzisiejszy dokumentacja techniczna oraz interfejs DNI i Sentinelle dostępne są w
następujących językach:


francuski – angielski – niemiecki – włoski – hiszpański – portugalski – holenderski – rumuński – polski.
Na prośbę klientów możemy też dodać inne języki.

Użytkownicy Sentinelle mogą wybrać język, w jakim chcą korzystać ze strony, niezależnie od strefy geograficznej, w jakiej zainstalowane zostało urządzenie DNI.
Pozwoli to technikowi z danej firmy zobaczyć na mapie świata wszystkie podlegające mu lokalizacje wyposażone w urządzenia DNI i szybko odnaleźć instalacje, które są nieszczelne. Będzie mógł odczytać w swoim własnym języku wszystkie alarmy i zapisane wydarzenia.
W niedalekiej przyszłości będzie również możliwe porównanie sytuacji między lokalizacjami i krajami lub też między instalacjami konkretnego typu należącymi do danej firmy lub sieci.