Het programma Sentinelle maakt alarmmanagement mogelijk en zorgt voor traceerbaarheid van lekkages en het beheer van de koelvloeistofniveaus. Voor een groep of een enkel kenmerk zorgt Sentinelle voor een overzicht van de installaties in Frankrijk als ook in de landen in de rest van de wereld via één enkele grafische interface die gemakkelijk te bedienen is.
Elk van de installaties wordt op de map geïdentificeerd met een kleurcode in overeenstemming met de staat van de DNI of DNI’s in de installatie. In de loep van het logo van Matelex staat een cijfer dat het aantal DNI’s in de installatie weergeeft. De kleur rood betekent «lekkage ontdekt», de kleur groen «geen problemen», etc. Door te klikken op de loep wordt er een menu geopend waarin men toegang heeft tot de gewenste DNI.
Hier ziet men de tendenscurve van de vloeistof die Sentinelle modelleert door diverse correcties uit te voeren op basis van de functioneringsvoorwaarden. Het is duidelijk te zien dat het niveau (grijze grafiek) goed is in het eerste deel van de grafiek en dat het daarna bergafwaarts gaat (tot 7 juli). De DNI maakt dit zichtbaar door een rood icoon op de grafiek te plaatsen tegen een roze achtergrond. We kunnen ook zien dat er de koelvloeistof is bijgevuld op 15 juli en dat het niveau daarna weer normaal was. We kunnen zeggen dat het lek goed gerepareerd is. Men kan de grafiek tussen twee data begrenzen en men kan gemakkelijk inzoomen. Deze grafiek wordt ook verstuurd met de e-mail van het alarm. Sentinelle schat de gelekte koelvloeistof in Kg en in ton CO2 -equivalent als ook het lekpercentage van de installatie.
De intuïtieve interface van Sentinelle maakt het mogelijk om verschillende soorten grafieken te zien dat wil zeggen vloeistofgrafieken maar ook energiegrafieken voor installaties die uitgerust zijn met de energiemodule. De grafieken kunnen worden ingesteld tussen twee data en de schalen kunnen gemakkelijk worden aangepast.
hhh