De energiemodule maakt het mogelijk tot 3 vermogens van de driefase motor te meten per module.

De energiemodule bestaat uit :

  • 3 keer 3 ingangen voor stroomtransformatoren
  • 3 ingangen voor 400 V-netwerk
  • 1 ingang voor een temperatuursensor PT100
  • 1 ingang voor een lagedruksensor 4-20 mA
  • 1 bus RS485 Modbus voor de communicatie met de GTC
  • 1 set bridges voor het adresseren
  • 1 tweede bus voor de communicatie met de DNI

 

De module kan ingesteld worden vanuit de DNI en het is mogelijk om verschillende modules te installeren om bijvoorbeeld het vermogensverbruik van 5 compressoren en de ventilatoren van de condensator te meten.
Wij hebben de voorkeur gegeven aan deze methode boven een benadering door middel van een polynoom berekening van het vermogen van de compressoren waarbij het niet mogelijk is om rekening te houden met de variaties in het vermogen door belastingreductie van de cilinders, de frequentieregelaar of installaties met schroefcompressoren.
Met deze module kan er rekening gehouden worden met het verbruik van de ventilatoren van de condensator als ook met het vermogensverbruik van de pompen in de indirecte systemen. De lagedruksensor 4-20 mA maakt het samen met de temperatuursensor PT100 mogelijk om oververhitting van de compressoren te meten en om enthalpie en zuiging te meten. U hebt het goed begrepen, alleen het aansluiten van een ultrasone debietmeter is voldoende om het massadebiet van de installatie te meten en de DNI berekent direct het koelvermogen en de werkelijke COP.
Al deze waarden zijn direct toegankelijk vanuit een vakje in het scherm van de DNI waarin de standen kunnen worden weergeven van het actieve, reactieve of geschikte vermogen. Vanuit Sentinelle is het mogelijk om een grafiek te genereren van vermogens (geabsorbeerd/ gekoeld) met de buitentemperatuur en de werkelijke COP.

CONDITIONERING :
Vóór de conditionering is het mogelijk om een DNI te installeren met één of twee energiemodules en een debietmeter met het doel om de vermogens en de COP’s in het geheugen op te slaan. Na de conditionering is het gemakkelijk om vanuit Sentinelle de COP’s van de twee stromen te vergelijken dankzij de relationele database. Zo kunnen we bijvoorbeeld de COP’s instellen tussen 15 en 20 oC buitentemperatuur voor de een en de ander van de beide koelvloeistoffen.

 

* Beschikbaar vanaf het begin van 2016

Het installeren van een DNI is METEN, TOEZICHT HOUDEN en VERMINDEREN van directe uitstoot (lekkages) en indirect wordt van het energieverbruik verminderd.